FCI-Rasgroep 4 Dashonden

 

TECKEL De Teckel (oftewel Dashond) is, ondanks dat hij de kleinste jachthond is, de meest veelzijdige jachthond die er bestaat! Immers, hij jaagt vóór het schot, na het schot èn onder de grond; er is geen andere jachthond die hem dat nadoet. Hij is schrander en eigenzinnig, maar ook slim, vindingrijk en erg aanhankelijk jegens de baas. Hij is buitengewoon waaks en heeft een moedig en nieuwsgierig karakter. Er zijn 9 verschillende Teckelvariëteiten: de standaard Teckel (borstomvang meer dan 35 cm), de Dwergteckel (borstomvang van 30 – 35 cm) en de Kaninchenteckel (borstomvang minder dan 30 cm). Deze drie maten zijn er in drie verschillende haarslagen: de kort-, lang- en ruwhaar. De Nederlandse Teckelclub is opgericht met het doel teckelliefhebbers met elkaar in contact te brengen en daardoor de interesse in het ras in alle variëteiten levend te houden. Daartoe geeft de NTC een maandelijks verschijnend clubblad uit, ‘de Dashond’ genaamd, en heeft een website op internet http://www.teckelclub.nl waarin men veel informatie, diverse rubrieken en allerlei teckelnieuws aantreft. De NTC heeft het land verdeeld in 8 regionale afdelingen, die onafhankelijk van elkaar bijna iedere maand een bijeenkomst organiseren, zoals gezamenlijk wandelen in fraaie natuurgebieden, lezingen van dierenartsen, rasbesprekingen, onderricht in het zelf trimmen en toiletteren van de diverse soorten Teckels. Twee keer per jaar wordt er een clubmatch georganiseerd waarop door erkende teckelkeurmeesters de geëxposeerde honden worden beoordeeld, de landelijke clubmatch is meestal een kampioenschapsclubmatch, waar vaak zo’n 300 teckels voor worden ingeschreven; de regionale clubmatch is een wat kleiner regionaal evenement en deze wordt telkens in een ander deel van het land gehouden. Voor mensen die een hond hebben met een goede jachtaanleg bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de diverse veldwedstrijden en proeven die de NTC met grote regelmaat uitschrijft. Hiervoor worden o.a. zweetspoorproeven, luid-op-spoorproeven, veelzijdigheidsproeven, stöberproeven, schot- en watertesten georganiseerd. Voor verdere informatie kunt u terecht op de NTC-website: http://www.teckelclub.nl